Bekijk de bovenstaande foto’s en geef een cijfer voor de houding
door rechts naast de foto een keuze te maken.
Vervolgens geef ik u mijn cijfer en de motivatie daarachter.